Vanliga frågor

Vad är en djurfristad?

En djurfristad är ett ställe där djur lever för sin egen skull. De flesta djurfristäder har som huvudsyfte att få ut djur från djurindustrin och ge de det livet de förtjänar, helt för sin egen skull. De bor på fristaden hela deras liv, så länge de är pigga och glada och inte har sjukdomar som inte går att behandla. Hos oss bor det även f.d. hemlösa katter som är svåra att omplacera pga till exempel skygghet och smådjur från t ex vanvårdsärenden.

Djurfristäder drivs i regel i djurrättslig anda, så även denna, och på så sätt är en djurfristad även ett ställe där man visar allmänheten att en gris, en höna eller en ko inte är en produktionsenhet, som lever i en dålig djurmiljö och sedan ska dödas i ung ålder för att bli mat, utan en alldeles unik individ med egna behov och med rätt till ett för djuret roligt och tillfredsställande liv.

Hur kan jag hjälpa till?

I första hand behövs det pengar för att kunna börja förbereda för djurens ankomst. I skrivande stund har vi renoverat en äldre stuga, byggt en ny rastgård till hönsen och håller vi på förbereda för att kunna ta emot ett antal får.

Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet så finns kan man göra detta

– genom att swisha till 123 594 27 92
– genom att sätta en gåva till Djurfristad Sävidsbos Plusgirot: 37 62 03 – 6. Du kan även lägga in en återkommande betalning via din internetbank om du till exempel vill stödja djurfristaden månadsvis.
– genom att sätta in en gåva via Payson

Du kan också starta en egen insamling för djurfristaden via Facebook.

Går du i tankarna att donera ett större belopp men vill du först ha mer information eller har du andra idéer på hur att samla in pengar? Skriv jättegärna till info@djurfristadsavidsbo.se!

Hur vet jag att pengarna kommer att användas på rätt sätt?

Pengarna tillfaller föreningen Djurfristad Sävidsbo som tillsammans med föreningens föreståndare ansvarar för drivandet av djurfristaden. Följ oss gärna på vår Facebooksida där vi håller er uppdaterade på om vad som händer på fristaden.

Vad kommer vi gåvogivare att få för pengarna?

Först och främst kommer pengarna att säkerställa en trygg tillvaro för många djur på många år framöver. Vi ska naturligtvis kontinuerligt genom olika kanaler uppdatera er om hur djuren har det på fristaden.